Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Lokale Groningse economie nu

Anno 2012 speelt de Eemshaven en de ontwikkelingen hierin een belangrijke rol in de Groningse economie. Deze haven is tezamen met de haven van Delfzijl steeds meer in trek bij allerlei bedrijven. De locatie aan de Waddenzee is uniek vanwege de natuurwaarden, deze worden dan ook goed bewaakt. Desondanks is hier alle ruimte (letterlijk) voor bedrijven om zich te ontwikkelen. Kennis en de ontwikkelingen hierin spelen hierbij een grote rol.

Duurzame energie

Het winnen van duurzame energie en het ontwikkelen van efficiëntere en goedkopere manieren om dit te doen wordt gestimuleerd met allerlei subsidies, met name vanuit de provincie. De provincie maakt zich sterk voor de regionale economie en zet zich al jaren in om het ondernemersklimaat van het gebied te versterken, ook financieel. Hierbij staat de energiesector als vlaggenschip van de innovativiteit hoog op het lijstje. Daarnaast wordt de Rijksuniversiteit Groningen en met name het onderzoeksprogramma ‘healthy ageing’, gericht op het gezond ouder worden, van groot belang geacht door de provincie. Ook de creatieve industrie en de landbouwindustrie wordt door de provincie nauwlettend in de gaten gehouden en waar mogelijk gestimuleerd. De genoemde sectoren zijn in de noordelijkste provincie van Nederland belangrijke motoren van werkgelegenheid en economische groei.

online

Ondernemer
Consumenten-knop