Doe sociaal:
NUON

Groningen vertoont schijn van partijdigheid

De Statenfractie van de SP wil opheldering van het college van de provincie Groningen. De provincie zou namelijk onder één hoedje hebben gespeeld met NUON en RWE rond de aanvragen voor de vergunning voor de kolencentrale in de Eemshaven. “Dat de provincie NUON en RWE als belangrijke adviseurs heeft betrokken bij de vergunningverlening brengt minimaal de schijn van partijdigheid en vooringenomenheid met zich mee. Ieder bedrijf moet een eerlijke kans krijgen en niet dat van te voren de deals al zijn gemaakt”, aldus Kees Swagerman van de SP.

Manier van handelen

“Nu lijkt het net of de bezwaren van mensen en organisaties direct doorgestuurd zijn naar de grote energiebedrijven. Er werden gezamenlijke strategieën bedacht en waren de relaties tussen vertegenwoordigers van de provincie en de vergunningaanvragers erg nauw. Dit is gewoon niet de juiste manier van handelen. Het lijkt alsof er van te voren al van alles besloten was”, zo stelt Swagerman.

Voorkeur naar bepaald bedrijf

De SP wil dat alle notulen of andere documenten van bijeenkomsten met provincie en NUON en RWE zo snel mogelijk naar Provinciale Staten worden gestuurd. Het provinciebestuur moet volgens de fractie nu haar uiterste best doen om het beeld van de voorkeursbehandeling voor de bedrijven recht te zetten of deze te erkennen. Er zijn duidelijk fouten gemaakt, en deze moeten nu koste wat het kost rechtgezet worden. Fouten zoals deze mogen niet gemaakt worden, geen enkel bedrijf mag een voorkeursbehandeling krijgen van de overheid.